Huishoudelijk Reglement

Het huidige huishoudelijke Reglement stamt nog uit 1960. Het bestuur is daarom momenteel bezig deze te herzien, gelijk zij gedaan heeft met de Statuten.