Hieronder vind u de bestaande Statuten en het Huishoudelijk Reglement, beiden uit 1960!

Het moge duidelijk zijn dat het tijd is om deze documenten te vernieuwen en het huidige bestuur heeft de handschoen opgepakt. We hopen dat in 2017 nieuwe Statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement opgesteld kunnen worden. Streefdatum voor goedkeuring is de ALV in september 2017.

STATUTEN 1960:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1960