Tweede team promoveert!

Op 5 april speelde Wassenaar 2 uit in Delft tegen het team ‘Paris 1’. Bij winst zou het tweede promoveren naar de derde klasse. Weliswaar was het kampioenschap niet meer haalbaar. Maar omdat de tweede plaats ook recht gaf op promotie vanwege het grote aantal verenigingen die mee deden, was de wedstrijd van belang. En gewonnen werd er. Met maar liefst 6-0 zelfs en daarmee was promotie een feit!

Natuurlijk ging aan deze wedstrijd een lange strijd vooraf. Niet minder dan negen keer speelde het tweede dit jaar een competitie duel. Van de negen keer werd 7 keer gewonnen en twee keer verloren. Behalve het kampioensteam (een sterk jeugdteam van Promotie) die 1 keer verloor, was ook een team van DSC gedurende de gehele competitie een zware concurrent. Dit team verloor twee wedstrijden evenveel als wij. Maar omdat van de zeven winnende wedstrijden er door ons liefst drie met 6-0 werden gewonnen en twee met 5-1 en 5½ -½ kwam ons bordpuntentotaal uit op 40½. Het kampioensteam had 42. Maar DSC die op de derde plaats eindigde slechts 29. Bij de 25 topscoorders in deze competitie vinden we maar liefst 6 namen van onze vereniging.

Het resultaat heeft tot gevolg dat volgend jaar weer een team van 8 mensen moet worden opgesteld. Omdat ook het eerste team 8 mensen dient op te stellen en er natuurlijk voor beide teams reserves moeten zijn, betekent dit, dat wij tenminste 20 competitiespelers volgend jaar in onze gelederen moeten hebben.

Werk aan de winkel voor ledenwerving van ervaren schakers!

Eddy Schuyer.