Team 2 speelt gelijk tegen Schaakmat Westland 5

Een paar dagen voordat heel Nederland (en Europa) op slot ging vanwege het coronavirus, ging team 2 naar Naaldwijk om te spelen tegen Schaakmat Westland 5. Door vakantie, ziekte en andere omstandigheden lukte het niet een voltallig team op de been te brengen. Maar dankzij Gabor, Rob en France die op het soms (aller)laatste moment bereid waren om in te vallen, konden we uiteindelijk toch met 5 personen aan de wedstrijd beginnen. Bord één bleef leeg, Danny aan bord 2, Ankie bord 3, Gabor bord 4, Rob bord 5 en France bord 6.

Onze opstelling werd echter vlak voor het begin noodgedwongen aangepast. Gabor bleek te moeten spelen tegen een blinde speler. Dat betekende dat hij steeds zijn zetten moest vertellen aan zijn tegenstander. Op zich geen probleem, maar Gabor zou zijn zetten in het Engels doorgeven en de teamleider van Schaakmat Westland 5 vreesde dat er dan verwarring over de zetten kon ontstaan. Na verschillende opties overwogen te hebben, besloot ik (Ankie) als plaatsvervangend teamleider met Gabor van plaats te wisselen. Gabor kreeg daardoor aan bord 3 een qua rating sterkere tegenstander.

Ik won al snel een pion en had een goede stelling. Mijn blinde tegenstander bood echter remise aan, reden voor mij om even bij de andere borden te kijken hoe het er voor stond. Alle stellingen waren nog in evenwicht en ik zag geen reden remise aan te nemen.

Even later bood Gabor zijn tegenstander remise aan. Na over en weer een pion gewonnen en verloren te hebben, was het materiaal in het middenspel gelijk en zat er weinig beweging in de stelling. Het remiseaanbod werd echter afgewezen en er ontspon zich een lange partij. Opnieuw ging een pion verloren, maar werd even later teruggewonnen. Uiteindelijk won Gabor een pion en kreeg een sterke vrijpion die dreigde te promoveren. Zijn tegenstander probeerde eeuwig schaak te geven, maar dat lukte niet. Hij moest zijn loper opofferen om de gepromoveerde pion van Gabor te slaan. Er kwam een stelling op het bord waarbij Gabor een stuk meer had, een vrijpion en een gecentraliseerde koning. Zijn tegenstander had geen andere keus meer dan opgeven. Hoewel het een partij van 52 zetten was, had Gabor nog een uur over, zijn tegenstander echter nog maar 15 minuten.

France had inmiddels een toren en drie pionnen verloren en zich al verzoend met verlies, toen ze een (zoals ze zelf zei) ongelooflijke “remontada”, heropleving, beleefde met haar overblijvende toren en twee goed geplaatste lopers en daardoor remise wist te bereiken.

Rob wist aanvankelijk goed stand te houden, maar moest op het laatst toch materiaal inleveren. Na een lange strijd ging het punt naar zijn tegenstander. Hierdoor werd de tussenstand: 2 ½ -1 ½ voor onze tegenstanders.

In mijn partij kwam ik niet echt voor problemen te staan, ik won nog een pion, er werd veel afgeruild en uiteindelijk had ik drie verbonden vrijpionnen. Mijn tegenstander hield echter lang vol, maar toen het hem duidelijk was dat er tegen promotie echt niets meer te doen viel, gaf hij op.

Intussen had de partij van Danny een wisselend verloop. Dan stond hij weer wat beter en dan weer zijn tegenstander. Na dameruil kon Danny twee pionnen veroveren, maar zijn tegenstander had een vrijpion. Danny gaf zijn paard voor die vrijpion en bood met twee pionnen meer maar met een paard minder remise aan. Dat aanbod werd geweigerd. Na wat verder spelen bood de tegenstander toch remise aan. Danny nam dat eerst niet aan, maar uiteindelijk werd toch remise overeengekomen.

Eindstand: 3-3, een heel mooi resultaat van team 2!