SCHAAKCLUB DICHT

Beste leden,

In verband met het corona-virus dat rondgaat in ons land, en de maatregelen die hieruit voortvloeien, heeft het bestuur besloten de schaakclub de komende 3 weken dicht te houden. Mocht er iets veranderen, dan wordt dit gemeld via de email.

Namens het bestuur,
Alex

---

Dear members,

Due to the coronavirus which is rampaging through our country at the moment, and the measures taking to prevent its spread, the Board has decided to close the chess club for the coming 3 weeks. If anything changes, you will be informed via email.

On behalf of the Board,
Alex