Keizer ranglijst na ronde 4

[English below]

Alhier de eerste ranglijst van het nieuwe seizoen. We zien dat Joop zijn zinnen er op heeft gezet om zijn kampioenstitel te behouden op plek 1, gevolgt door Floris en Alex die onderling maar een luttel puntje van elkaar verwijderd zijn.
Voor zij die nog niet bekend zijn met het Keizer systeem: aan het begin van het seizoen heeft iedereen een waarde gekregen, de spelers met een hogere rating een hogere dan speler met een lagere rating. De waarde van je tegenstander bepaalt vervolgens hoeveel Keizerpunten je krijgt of verlies als je wint, verliest of remise speelt. Op deze manier stijg je dus harder als je van sterkere tegenstanders wint. Aan het einde van het seizoen worden alle punten bijelkaar opgeteld en de speler met de hoogste score wordt clubkampioen.

Above is presented the first ranking list of the new season. We can see that Joop is intending on prolonging his title of club champion, followed by Floris and Alex who differ by only one lousy point!
For those who are not yet familiar with the Keizer system: at the beginning of the season every player was assigned a particular value based on rating. The value of your opponent determines how many points you win or lose with each victory, loss or draw. In this way, you get more points if you beat stronger players. At the end of the season all points are summed up and the player with the highest score gets the title of club champion.