Oproep voor de ALV

[English below]

Beste leden!

Het nieuwe schaakseizoen komt er weer aan en we starten op maandag 2 september traditiegetrouw met een simultaan door de nieuwe clubkampioen; dit jaar in de hoedanigheid van onze eigen voorzitter Joop Beijersbergen.

De week daarop, 9 september, zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Bij deze de oproep aan jullie allen om hierbij aanwezig te zijn. Onze verening heeft een moeilijk jaar achter de rug en het komende jaar zal niet vanzelfsprekend makkelijker worden. Enerzijds ligt er een huurverhoging in het verschiet en anderzijds is de ledenopkomst op de reguliere maandagavond af en toe zorgwekkend geweest. Het bestuur zal met een aantal concrete voorstellen komen en wil graag jullie input; we zijn immers samen club!

Ik hoop zoveel mogelijk van jullie te zien op de simultaan en op de ALV!

Met vriendelijke groeten,
Joop Beijersbergen
Voorzitter

---

Dear members!

The new chess season is upon us and will start on 2 September with the traditional simultaneous exhibition given by the new club champion; this year in the person of our own chairman Joop Beijersbergen.

The week after that, 9 September, we will have our General Assembly. I would like to call on all of you to be present during this meeting! Last year has been difficult for our club and it is no garanty that the coming year will be any easier. On the one hand the rent will be increased significantly and on the other the presence of members on the regular monday evenings has been meager at times. Therefore, the Board will come with a number of concrete prepositions and would much like to hear your input on them. After all, together we are the club!

I hope to see many of you at the simul and at the General Assembly!

Kind regards,
Joop Beijersbergen
Chairman