Verlies Tweede Team

Afgelopen maandag (8 jan.) speelde het Tweede Team thuis tegen Voorburg 2.

Op bord 1 speelde Bob Kingman de doorschuif variant van het Frans. De partij ging voor het grootste deel gelijk op. In het middenspel probeerde Bob nog een pionnetje of twee te winnen met zijn Dame maar veel zat er niet in. Hoewel Wit op een gegeven moment op het oog een iets betere stelling had, werd door beide spelers met remise akkoord gegaan.

Al vroeg in de opening kwam Frans’ Dame in het midden van het tweede bord vast te zitten. Hij wist deze te bevrijden, maar kwam hierdoor wel twee pionnen en ontwikkeling achter te staan. In het middenspel trok de boel even gelijk, maar al gauw kreeg Zwart een pionnenoverwicht op de damensvleugel. Door een mooie combinatie wist Frans echter twee pionnen op de koningszijde te winnen en waren er voor beide spelers weer kansen. Helaas voor Frans wist zijn jonge tegenstander hoe hij de stelling moest bestieren en moest Frans de handdoek in de ring gooien.

Gabor wist zijn tegenstand op bord 3 een dubbelpion te geven, maar dat scheen deze niet zo te deren. Zijn 6-jarige tegenstander speelde zeer agressief en wist in een paar zetten de meeste van zijn stukken op Gabor’s koning te richten. Hij negeerde een mogelijk vorkje en voerde een briljante combinatie uit die hem een kwaliteit en veel betere positie opleverde. Gabor sputterde nog even tegen, maar uiteindelijk viel ook voor hem het doek.

Pierre wist zijn tegenstander ook een dubbelpion te gegeven, een geïsoleerde zelfs, maar kwam hierdoor flink in ontwikkeling achter te staan. In het middenspel ontstond een wilde stelling waar de penningen, dreigende vorkjes en matdreigingen mekaar vlug opvolgde. Helaas voor Pierre was het zijn tegenstander die ongeschonden uit deze warboel kwam en moest Pierre met een paard minder verder. Verlies op bord 4

Rob mocht zich blij rekenen met een extra pion die hij uit de opening mee nam. Helaas zag hij de dreiging van zijn tegenstander te laat en verloor hierdoor een loper. Hij streed echter moedig verder en even leek het erop dat het nog remise kon worden. Hij vond de “winnende” zet Tg1 ! maar helaas niet de rest van de combinatie (… Kf2 b1D Txb1 Txb1) waardoor het een toren-versus-paard eindspel zou zijn geworden. Verlies op bord 5.

De langste partij was van Danny en zijn tegenstander op bord 6. Ze speelde een (getransposeerde) Scandinavisch (De6 variant) waarbij er lange tijd niks gebeurde tot Danny opeens een pion won. Zijn tegenstander stond volledig onontwikkeld, hetwelk hem een paar zetten kostte om op te lossen. Danny stond beter in het eindspel maar zag de winnende combinatie niet en uiteindelijk werd de stelling doods gelijk. (Als opgave heb ik de betreffende stelling hieronder bijgevoegd; wie vindt de winnende combinatie?) Beide spelers probeerde er hierna nog wat van te maken maar uiteindelijk moest ook op bord 6 met remise akkoord gegaan worden.

De uitslag:

De stelling van Danny (Wit aan zet):