OKW 2018-2019 - Uitslagen en Stand

Ronde 1, Ronde 2, Ronde 3, Ronde 4, Ronde 5, Ronde 6, Slotronde

=============================================================

Actuele ranglijst:

=============================================================

Verslag van Ronde 1

Afgelopen maandag 15 oktober was het weer zover: de 2e editie van het OKW. In totaal waren er 12 borden bezet waarvan de helft door mensen van buiten de eigen club. Op het toernooi geschiedt de indeling middels het Zwitserse systeem, waarbij op de eerste avond, de bovenste 12 spelers het op namen tegen de onderste 12.

Na een openingswoordje door de voorzitter Joop Beijersbergen werden om 20:00 stipt de klokken ingedrukt.
Tegen 22:30 waren de meeste partijen wel beslist, maar het zou nog een uur langer duren voor ook de favoriet, Rachid Schrik van DSC, Ronald van Vleuten op de knieën kreeg. Ondanks het vorse ratingsverschil viel de winst pas laat in het eindspel in Rachids handen. Ook de tweede favoriet, de sterkste speler van SV Wassenaar, Timo Bottema, kreeg de winst absoluut niet cadeau tegen Arnoud van Foreest.
Clubgenoot Ankie Erwich had het lange tijd erg moeilijk tegen Jaco Arkesteijn van DD en even leek het op een nederlaag af te stevenen. Nadat de dame zich echter ferm op e7 had gepositioneerd besloot Jaco toch maar eieren van zijn geld te kiezen en remise af te dwingen. Eddy Schuyer had geen beste avond tegen Daniel Ohmann waarbij de zaak eigenlijk vanuit de opening al beslist was. Bij Gabor Ellman en Roald Vos was dit daarentegen geenszins het geval. Het was een wilde partij waarbij beide spelers aasden op winst. In het geweld op het bord verloor Gabor echter een toren en moest kort daarop de handdoek in de ring gooien. Wim Polder hield het fantastisch lang uit tegen Niels Engelen, ook van DD, die op papier toch vele malen beter was. Ook hier was een stukverlies de beslissende factor.
Goede oude Franse Blaauw ging lange tijd gelijk op tegen André Wagner, maar een te ver naar voren geschoven pion deed hem uiteindelijk de das om. France Jouanny had een dame weten te veroveren tegen de prijs van een toren, loper en paard, helaas bleken twee vrijpionnen toch sterker, 1-0 voor Shawn Kingman. De vader van Shawn, Bob Kingman, nam het op tegen Pierre Coste die geen partij bleek. Hij kreeg vrij laat zijn stukken in ontwikkeling waardoor de aanval van Zwart simpelweg te overweldigend was.
Alleen Alex van der Ham wist van de externe speler te winnen, in de persoon van Gert Helfferich. Alex kwam beter uit de opening maar een te aggressief opgezette aanval trok de boel weer gelijk. Gelukkig voor hem wist Gert daar niet op tijd gebruik van te maken, waardoor hij uiteindelijk een stuk voor kwam te staan. Met de Zwarte koning in het nauw was het een mooie mat-in-3 die de partij beslechtte.
Als laatste nog 4 externe spelers die twee-aan-twee speelden. Frans Erwich verkreeg een mooi laveren vanuit een Spaanse opening, doorslaggevend voordeel tegen Marius Pontel gezien het raingverschil zeker geen schande. Arno Luinenburg en Rein de Ruiter waren eveneens verwikkeld in een lange partij. Pas in het einspel kon Arno het behoorlijke ratingverschil te gelde maken. Een goede partij van Rein!

Met 11 winstpartijen en een remise, staan er nu 11 mensen met 1 punt aan kop. Deze mensen zullen het in ronde 2 tegen elkaar opnemen.

Al met al kunnen we concluderen dat het 2e OKW succesvol van start is gegaan!

Uitslag Ronde 1:

=============================================================

Verslag van Ronde 2

Op 19 november is de 2e ronde gespeeld van het OKW. Er waren een aantal afzeggingen, waaronder een van de favorieten, Timo Bottema, maar er waren toch weer een 20-tal schakers die aantraden voor hun 2e partij. Alex van der Ham kwam door een misrekening niet goed uit de opening tegen Frans Erwich. Zeker toen hij een witte pion op d6 in leven liet, was de pionnenstelling van zwart ingesnoerd in het centrum. Toch leek Alex in het middenspel nog kansen te krijgen, maar Frans had het allemaal goed gezien en ondanks heftige tegenstand van Alex, was de aanval van wit onweerstaanbaar. Michael Clausman en Shawn Kingman werd een remise, maar hier moest Michael wel even voor gaan zitten, want hij stond lange tijd minder. In de slotstelling had Michael zelfs een pion meer, maar die had niet veel betekenis. Onze oud-secretaris, Jasper Zijlstra, was overgekomen uit het hoge noorden om nog eens de degens te kruisen met Rob Bergen. De laatste gaf een stuk weg, waarna Jasper het netjes afmaakte. Gabor Ellman boekte een regelmatige overwinning op Frans Blaauw en ook Ankie Erwich kreeg geen echte kansen tegen Ronald van Vleuten. Bob Kingman leek lange tijd een evenwichtige stelling te hebben tegen Daniel Ohmann, maar vlak voor Bob de aanvallend sterke zet pion f4 kon doen, speelde Daniel pion f5, waarna het ras over was met de witte stelling. Wim Polder zette Pierre Coste lange tijd onder druk, maar Pierre wist alles te pareren. In het eindspel moest Wim zijn meerdere erkennen in Pierre; een goede partij van Pierre! Jaco Arkesteijn won in het middenspel een stuk van Paul Koks, waarna Jaco de partij netjes afrondde. Andre Wagner kwam laat binnen, maar ging er toen eens even voor zitten tegen Rein de Ruiter. Na een late, lange rokade van wit, dirigeerde Andre de zwarte pionnenwals op de damevleugel naar voren. Uiteindelijk werden er vele pionnen geruild, maar de schade, een witte koning in een open centrum, werd Paul toch fataal. De langste partij kwam op het conto van favoriet Rachid Schrik. Tegen Niels Engelen moest Rachid alles uit de kast halen om zijn stellingsvoordeel uit te buiten. Ondanks het grote ratingverschil leverde Niels een goede prestatie en pas in het verre eindspel, met beide spelers krap in de tijd, was het de vlag van Niels die het eerste viel. Na deze ronde staan er nog 4 spelers op 100%. Rachid, Frans (Erwich), Daniel en Andre staan op 2 uit 2. Rein, Frans (Blaauw) en Wim moeten nog van de hatelijke nul af, maar dat zal best wel lukken!

Uitslagen Ronde 2:

=============================================================

Verslag van Ronde 3

Op 17 december traden een 16-tal spelers aan voor de 3e ronde van het OKW.

De partij van Gert Helfferich en Rob Bergen was als eerste afgelopen, het weggeven van een stuk was iets wat Rob niet meer te boven kon komen. Pierre Coste en Ankie Erwich deelde het punt nadat Ankie eieren voor haar geld door remise aan te bieden met een pion meer in de slotstelling. Roald Vos kon het tegen Joop Beijersbergen niet bolwerken. Roald hield het ondanks het grote ratingsverschil met zijn tegenstander echter nog lang vol. Pas in het eindspel bezweek zwart onder het pionnenoverwicht van wit.

Timo Bottema kwam met zwart enigszins bedrukt uit de opening tegen Jaco Arkesteijn, maar in het middenspel bleek een uitval van een wit paard op de damevleugel niet te werken. Jaco verloor niet alleen een pion, maar raakte ook de grip kwijt op het centrum. Timo bouwde zijn voordeel gestaag uit en toen wit ook nog een kwaliteit moest geven, was het pleit beslecht.

Onze oud-secretaris, Jasper Zijlstra, was ook weer van de partij en kruiste de degens met Arno Luinenburg (met zwart). Lange tijd leek er niet zoveel aan de hand, alleen zat Jasper met een slechte loper. Nadat zwart een pionnenruil op de damevleugel in gang had gezet, kwam deze loper echter tot leven en verkreeg Jasper een stellingsoverwicht en een pion meer. Even leek het of Jasper de winst op zou strijken maar met nog veel lichte stukken en 3 versus 2 pionnen was nauwkeurig spel vereist. Richting de tijdnood maakte Jasper één fout, die hem fataal werd; hij verloor een stuk en daarmee de partij.

De topper van de avond was het duel van Rachid Schrik tegen Frans Erwich (met wit). In het middenspel leek er een gevaarlijke situatie te ontstaan voor Frans. Hij wist de zwarte manoeuvres echter behendig te pareren en er bleef uiteindelijk een toren-en-paard eindspel over. Hoewel wit een dubbelpion had, werd de rede hierna vrij snel getekend.

Ronald van Vleuten speelde een lange laveerpartij tegen Niels Engelen, maar in het middenspel bleef Ronald (onnodig) lang zoeken naar aanvalsmogelijkheden die er niet waren. Dit gaf Niels de tijd om met de zware stukken de stelling van Ronald binnen te dringen. In de voor Ronald gebruikelijke tijdnood was er geen houden meer aan voor zwart.

Tot slot was er de enerverende partij tussen Wim Polder (met wit) en Rein de Ruiter. Wim speelde een sterke partij, won een pion en de ongelijke lopers gaven wit de nodige aanvalskansen. Rein verdedigde zich echter taai en nadat de torens waren geruild, leek het of de beide verbonden witte vrijpionnen op de damevleugel de beslissing zouden moeten brengen. Rein dirigeerde echter behendig zijn dame en loper richting de witte koning en het mat was in de maak. Wim zag de reddende en winnende zet echter niet en gaf op in gewonnen positie!

Na al dit geweld is de stand bovenin memorabel; maar liefst 6 spelers hebben 2,5 uit 3! Dit zijn Rachid, Frans Erwich, Timo, Arno, Daniel en André.

Joop en Shawn Kingman volgen met 2 punten.

Onze lantaarndrager is de ongelukkige Wim die op 0 punten blijft staan.

Uitslag Ronde 3: