OKW 2018-2019 - Uitslagen en Stand

Ronde 1, Ronde 2, Ronde 3, Ronde 4, Ronde 5, Ronde 6, Slotronde

=============================================================

Actuele ranglijst:

=============================================================

Verslag van Ronde 1

Afgelopen maandag 15 oktober was het weer zover: de 2e editie van het OKW. In totaal waren er 12 borden bezet waarvan de helft door mensen van buiten de eigen club. Op het toernooi geschiedt de indeling middels het Zwitserse systeem, waarbij op de eerste avond, de bovenste 12 spelers het op namen tegen de onderste 12.

Na een openingswoordje door de voorzitter Joop Beijersbergen werden om 20:00 stipt de klokken ingedrukt.
Tegen 22:30 waren de meeste partijen wel beslist, maar het zou nog een uur langer duren voor ook de favoriet, Rachid Schrik van DSC, Ronald van Vleuten op de knieën kreeg. Ondanks het vorse ratingsverschil viel de winst pas laat in het eindspel in Rachids handen. Ook de tweede favoriet, de sterkste speler van SV Wassenaar, Timo Bottema, kreeg de winst absoluut niet cadeau tegen Arnoud van Foreest.
Clubgenoot Ankie Erwich had het lange tijd erg moeilijk tegen Jaco Arkesteijn van DD en even leek het op een nederlaag af te stevenen. Nadat de dame zich echter ferm op e7 had gepositioneerd besloot Jaco toch maar eieren van zijn geld te kiezen en remise af te dwingen. Eddy Schuyer had geen beste avond tegen Daniel Ohmann waarbij de zaak eigenlijk vanuit de opening al beslist was. Bij Gabor Ellman en Roald Vos was dit daarentegen geenszins het geval. Het was een wilde partij waarbij beide spelers aasden op winst. In het geweld op het bord verloor Gabor echter een toren en moest kort daarop de handdoek in de ring gooien. Wim Polder hield het fantastisch lang uit tegen Niels Engelen, ook van DD, die op papier toch vele malen beter was. Ook hier was een stukverlies de beslissende factor.
Goede oude Franse Blaauw ging lange tijd gelijk op tegen André Wagner, maar een te ver naar voren geschoven pion deed hem uiteindelijk de das om. France Jouanny had een dame weten te veroveren tegen de prijs van een toren, loper en paard, helaas bleken twee vrijpionnen toch sterker, 1-0 voor Shawn Kingman. De vader van Shawn, Bob Kingman, nam het op tegen Pierre Coste die geen partij bleek. Hij kreeg vrij laat zijn stukken in ontwikkeling waardoor de aanval van Zwart simpelweg te overweldigend was.
Alleen Alex van der Ham wist van de externe speler te winnen, in de persoon van Gert Helfferich. Alex kwam beter uit de opening maar een te aggressief opgezette aanval trok de boel weer gelijk. Gelukkig voor hem wist Gert daar niet op tijd gebruik van te maken, waardoor hij uiteindelijk een stuk voor kwam te staan. Met de Zwarte koning in het nauw was het een mooie mat-in-3 die de partij beslechtte.
Als laatste nog 4 externe spelers die twee-aan-twee speelden. Frans Erwich verkreeg een mooi laveren vanuit een Spaanse opening, doorslaggevend voordeel tegen Marius Pontel gezien het raingverschil zeker geen schande. Arno Luinenburg en Rein de Ruiter waren eveneens verwikkeld in een lange partij. Pas in het einspel kon Arno het behoorlijke ratingverschil te gelde maken. Een goede partij van Rein!

Met 11 winstpartijen en een remise, staan er nu 11 mensen met 1 punt aan kop. Deze mensen zullen het in ronde 2 tegen elkaar opnemen.

Al met al kunnen we concluderen dat het 2e OKW succesvol van start is gegaan!

Uitslag Ronde 1:

=============================================================

Verslag van Ronde 2

Op 19 november is de 2e ronde gespeeld van het OKW. Er waren een aantal afzeggingen, waaronder een van de favorieten, Timo Bottema, maar er waren toch weer een 20-tal schakers die aantraden voor hun 2e partij. Alex van der Ham kwam door een misrekening niet goed uit de opening tegen Frans Erwich. Zeker toen hij een witte pion op d6 in leven liet, was de pionnenstelling van zwart ingesnoerd in het centrum. Toch leek Alex in het middenspel nog kansen te krijgen, maar Frans had het allemaal goed gezien en ondanks heftige tegenstand van Alex, was de aanval van wit onweerstaanbaar. Michael Clausman en Shawn Kingman werd een remise, maar hier moest Michael wel even voor gaan zitten, want hij stond lange tijd minder. In de slotstelling had Michael zelfs een pion meer, maar die had niet veel betekenis. Onze oud-secretaris, Jasper Zijlstra, was overgekomen uit het hoge noorden om nog eens de degens te kruisen met Rob Bergen. De laatste gaf een stuk weg, waarna Jasper het netjes afmaakte. Gabor Ellman boekte een regelmatige overwinning op Frans Blaauw en ook Ankie Erwich kreeg geen echte kansen tegen Ronald van Vleuten. Bob Kingman leek lange tijd een evenwichtige stelling te hebben tegen Daniel Ohmann, maar vlak voor Bob de aanvallend sterke zet pion f4 kon doen, speelde Daniel pion f5, waarna het ras over was met de witte stelling. Wim Polder zette Pierre Coste lange tijd onder druk, maar Pierre wist alles te pareren. In het eindspel moest Wim zijn meerdere erkennen in Pierre; een goede partij van Pierre! Jaco Arkesteijn won in het middenspel een stuk van Paul Koks, waarna Jaco de partij netjes afrondde. Andre Wagner kwam laat binnen, maar ging er toen eens even voor zitten tegen Rein de Ruiter. Na een late, lange rokade van wit, dirigeerde Andre de zwarte pionnenwals op de damevleugel naar voren. Uiteindelijk werden er vele pionnen geruild, maar de schade, een witte koning in een open centrum, werd Paul toch fataal. De langste partij kwam op het conto van favoriet Rachid Schrik. Tegen Niels Engelen moest Rachid alles uit de kast halen om zijn stellingsvoordeel uit te buiten. Ondanks het grote ratingverschil leverde Niels een goede prestatie en pas in het verre eindspel, met beide spelers krap in de tijd, was het de vlag van Niels die het eerste viel. Na deze ronde staan er nog 4 spelers op 100%. Rachid, Frans (Erwich), Daniel en Andre staan op 2 uit 2. Rein, Frans (Blaauw) en Wim moeten nog van de hatelijke nul af, maar dat zal best wel lukken!

Uitslagen Ronde 2:

=============================================================

Verslag van Ronde 3

Op 17 december traden een 16-tal spelers aan voor de 3e ronde van het OKW.

De partij van Gert Helfferich en Rob Bergen was als eerste afgelopen, het weggeven van een stuk was iets wat Rob niet meer te boven kon komen. Pierre Coste en Ankie Erwich deelde het punt nadat Ankie eieren voor haar geld door remise aan te bieden met een pion meer in de slotstelling. Roald Vos kon het tegen Joop Beijersbergen niet bolwerken. Roald hield het ondanks het grote ratingsverschil met zijn tegenstander echter nog lang vol. Pas in het eindspel bezweek zwart onder het pionnenoverwicht van wit.

Timo Bottema kwam met zwart enigszins bedrukt uit de opening tegen Jaco Arkesteijn, maar in het middenspel bleek een uitval van een wit paard op de damevleugel niet te werken. Jaco verloor niet alleen een pion, maar raakte ook de grip kwijt op het centrum. Timo bouwde zijn voordeel gestaag uit en toen wit ook nog een kwaliteit moest geven, was het pleit beslecht.

Onze oud-secretaris, Jasper Zijlstra, was ook weer van de partij en kruiste de degens met Arno Luinenburg (met zwart). Lange tijd leek er niet zoveel aan de hand, alleen zat Jasper met een slechte loper. Nadat zwart een pionnenruil op de damevleugel in gang had gezet, kwam deze loper echter tot leven en verkreeg Jasper een stellingsoverwicht en een pion meer. Even leek het of Jasper de winst op zou strijken maar met nog veel lichte stukken en 3 versus 2 pionnen was nauwkeurig spel vereist. Richting de tijdnood maakte Jasper één fout, die hem fataal werd; hij verloor een stuk en daarmee de partij.

De topper van de avond was het duel van Rachid Schrik tegen Frans Erwich (met wit). In het middenspel leek er een gevaarlijke situatie te ontstaan voor Frans. Hij wist de zwarte manoeuvres echter behendig te pareren en er bleef uiteindelijk een toren-en-paard eindspel over. Hoewel wit een dubbelpion had, werd de rede hierna vrij snel getekend.

Ronald van Vleuten speelde een lange laveerpartij tegen Niels Engelen, maar in het middenspel bleef Ronald (onnodig) lang zoeken naar aanvalsmogelijkheden die er niet waren. Dit gaf Niels de tijd om met de zware stukken de stelling van Ronald binnen te dringen. In de voor Ronald gebruikelijke tijdnood was er geen houden meer aan voor zwart.

Tot slot was er de enerverende partij tussen Wim Polder (met wit) en Rein de Ruiter. Wim speelde een sterke partij, won een pion en de ongelijke lopers gaven wit de nodige aanvalskansen. Rein verdedigde zich echter taai en nadat de torens waren geruild, leek het of de beide verbonden witte vrijpionnen op de damevleugel de beslissing zouden moeten brengen. Rein dirigeerde echter behendig zijn dame en loper richting de witte koning en het mat was in de maak. Wim zag de reddende en winnende zet echter niet en gaf op in gewonnen positie!

Na al dit geweld is de stand bovenin memorabel; maar liefst 6 spelers hebben 2,5 uit 3! Dit zijn Rachid, Frans Erwich, Timo, Arno, Daniel en André.

Joop en Shawn Kingman volgen met 2 punten.

Onze lantaarndrager is de ongelukkige Wim die op 0 punten blijft staan.

Uitslag Ronde 3:

Verslag van Ronde 4

Op 21 januari was het alweer tijd voor de 4e ronde van het OKW.

Pierre Coste stuntelde tegen Alex van der Ham in de Spaanse opening waarbij een verkeerde zet hem een loper kostte. Hij kreeg weliswaar een sterk paard op c3 maar dat was niet voldoen om de witte overmacht te stoppen. De partij eindigde met een mooie mat-in-3. Hoewel hij na de opening de partij meende te hebben gewonnen legde Gert Helfferich het toch af tegen de veel sterkere Niels Engelen. Ankie Erwich speelde een goede partij tegen Willem Groothuis, schoon ze lang met de gedachte speelde om remise aan te bieden. Ze speelde echter stug door en terecht, want uiteindelijk was zij het die de overwinning opeiste. De koplopers Timo Bottema en André Wagner (met wit) speelde een boeiende partij die zich vooral in het centrum afspeelde. De kracht van de witte stelling was de pion op d5, maar door handig manoeuvreren van Timo moest André het centrum, onder materiaalverlies, prijsgeven. Met een vrijpion op beide flanken tegen zich moest André zich gewonnen geven.

Jasper Zijlstra, overgekomen uit het hoge noorden, had het met Jaco Arkesteijn aan de stok. Jaco werd actief op de damevleugel en won daar een pion, waarop Jasper alle stukken op de koningsvleugel moest richten om voldoende tegenspel te verkrijgen. Dit lukte, maar moest daar wel 3 pionnen voor prijsgeven. Gelukkig ontstond er de mogelijkheid tot zetherhaling die Jasper maar altijd graag accepteerde. Rein de Ruiter hield lang stand tegen Ronald van Vleuten. In het middenspel kreeg Ronald echter langzaam maar zeker de overhand en wist de partij naar zich toe te trekken.

Tot slot was er de partij tussen koploper Rachid Schrik en Joop Beijersbergen (met zwart). In de Koningsindische opening bood Joop een pion aan in de hoop op actief tegenspel, maar Rachid wimpelde dit af. In het positionele gevecht dat ontstond, kreeg Rachid op den duur een stellingsoverwicht, maar gelukkig waren alle belangrijke velden van Joop gedekt. In tijdnood deed Rachid nog een ultieme poging en door een fout van Joop moest deze uiteindelijk de koning omleggen.

Na deze ronde voeren Timo en Rachid de ranglijst aan met 3,5 uit 4. Op een half puntje volgen Frans Erwich, Niels, Arno en Daniël.

Uitslag ronde 4:

Verslag van Ronde 5

Net als de vorige ronde was er 25 februari een veertien tal, dat de strijd met elkaar aanbond. De kampioen van vorig jaar, Timo Bottema, was verhinderd, evenals de toppers Frans Erwich en André Wagner. Zo waren er kansen voor de aanwezigen om in te lopen op de topgroep.

De favoriet, Rachid Schrik, greep deze kans met beide handen aan. In een positioneel duel met Alex van der Ham schoof Rachid, op zijn bekende wijze, langzaam maar zeker Alex van het bord. Roald Vos kon het niet bolwerken tegen Jaco Arkesteijn. Hoewel Roald ten koste van een pion aanvalskansen leek te krijgen, pareerde Jaco dit door actief spel, wat hem een stuk en de partij opleverde. Good old Frans Blaauw nam het op tegen Michaël Claushuis. De laatste kreeg in het middenspel al vrij snel een overwicht, won een kwaliteit en wikkelde af naar een gewonnen toreneindspel.

Gert Helfferich en Pierre Coste speelden een bizarre partij dat van beide kanten een waar foutenfestival werd. Na diverse fouten van Gert stond deze totaal verloren na inleveren een paar pionnen en ook nog een kwaliteit. Toen gaf Pierre pardoes een volle toren weg en was de partij weer in evenwicht. Maar Pierre was blijkbaar zo van slag dat hij nogmaals een volle toren weggaf; een unicum! Door een fraai stukoffer trok Gert de partij definitief naar zich toe. Joop Beijersbergen ging niet best van start tegen Rob Bergen. Na de opening was de stelling van Joop niet benijdenswaardig, maar Rob wist de weg naar groot voordeel niet te vinden. In het middenspel raakte Rob het spoor bijster en kon Joop opgelucht een punt noteren.

Jasper Zijlstra, overgekomen uit het hoge noorden, verdedigde zich met zwart met de Stone-Wall opstelling tegen Niels Engelen. In een redelijk gelijkwaardige stelling verloor Jasper een pion op de damevleugel zonder compensatie. Niels manoeuvreerde nauwkeurig met de resterende zware stukken, won nog een pion en het pleit leek beslist. Maar in het toreneindspel greep Jasper zijn kans door actief met zijn toren te spelen. Uiteindelijk moest Niels berusten in remise.

De secretaris, Arnoud van Foreest, speelde een opmerkelijke partij met Rein de Ruiter. De opening ging wild van start en beide koningen konden geen veilig plekje vinden. Met de rug tegen de muur moest Arnoud een loper en een paard geven voor een toren. Dit lastige eindspel duurde lang, maar werd door Rein keurig uitgespeeld, wat hem een verdiend punt opleverde.

Na al dit geweld voert Rachid met 4,5 uit 5 de ranglijst aan. Timo volgt met 4 punten en hierna komen Frans Erwich en Niels Engelen met 3,5 punt uit 5 partijen.
Het wachten is op de confrontatie Timo - Rachid!

Uitslag ronde 5:

Verslag van Ronde 6

Door nogal wat afzeggingen waren er dit keer een tiental spelers dat achter de borden plaats nam.

Alex van der Ham nam het op tegen Bob Kingman. Na een vrij vlotte dameruil kreeg Alex een stellingsoverwicht dat beloond werd met pionwinst. Hoewel hij beter stond trok een verkeerd besluit de boel weer gelijk, en toen Bob het zo wist te plooien dat er lopers van ongelijke kleur overbleven, lonkte remise al. Nadat de torens ook van het bord waren verdwenen mocht de extra pion niet meer baten en werd het inderdaad remise. Pierre Coste raakte in het middenspel het spoor bijster tegen Roald Vos en verloor een stuk. Hiermee was het pleit beslecht.
André Wagner zette tegen Joop Beijersbergen een Spaanse partij op, waarin Joop al vrij snel de fout inging. Hij verloor een pion en had ook een gedrukte stelling. André verspeelde in de volgende fase zijn voordeel, verloor zijn pluspion en kwam zelfs een pion achter. Maar de zwarte stelling was lastig te verdedigen en Joop vond niet de goede weg en verloor uiteindelijk een stuk; 1-0. Ronald van Vleuten had een vrij eenvoudige avond tegen Gert Helfferich, die al snel in de fout ging en een stuk verspeelde. Gert probeerde nog wel wat, maar Ronald speelde het gedecideerd uit.
De topper van de avond was de langverwachte strijd tussen de beide koplopers. Timo Bottema zette de partij tegen Rachid Schrik rustig op, die een pionoffer aanbood om meer actief stukkenspel te krijgen. Timo wees dit af en schoof een witte pion door naar veld c6. Hierna verzonk Rachid in lang gepeins, maar hij leek geen afdoende oplossing te vinden voor de witte angel in de zwarte stelling. Met de rug tegen de muur probeerde Rachid de verdediging optimaal te organiseren, maar Timo kwam stapje voor stapje wat verder. In een toreneindspel met een pion meer, is winst niet altijd zo vanzelfsprekend, maar Timo buitte de stelling optimaal uit en leverde met deze partij een mooie prestatie en een verdiende overwinning.

Na deze ronde voert nu Timo de ranglijst aan met 5 punten uit 6 partijen. Rachid blijft op 4,5 punt staan en André volgt hierna met 4 punten uit 6 partijen.
Op 15 april is de slotronde en volgt de ontknoping van het OKW!

Uitslag ronde 6

Verslag van Ronde 7

Helaas moest de koploper, Timo Bottema, verstek laten gaan door ziekte. Daarnaast waren er een aantal andere afzeggingen zodat er kort na acht uur de klokken werden ingedrukt aan een zestal borden.

Rob Bergen had het aan de stok met Pierre Coste die in het middenspel een kwaliteit veroverde. Uiteindelijk kwam Rob een stuk achter te staan en vrij snel erna legde Rob zijn koning om. Roald Vos bleef lang op de been tegen de sterkere Niels Engelen, maar overzag in de eindfase een penning die Roald een volle toren kostte; winst voor Niels. Jasper Zijlstra ging met wit agressief van start tegen Michaël Claushuis. Na de openingsfase stond er een pionnenwals op de velden e4, f4, g4 en h3 klaar om de zwarte vesting op de koningsvleugel te overmeesteren. Het doorzetten met de pionnenfalanx was blijkbaar toch nog niet zo simpel en na ruil van de dames leek er niet zoveel meer aan de hand voor zwart. De schijn bedroog echter; Michaël verloor een pion en raakte in een penning die uiteindelijk een stuk kostte. Een mooie overwinning van Jasper.

Jaco Arkesteijn speelde met wit tegen Alex van der Ham. Alex kreeg een nogal gedrongen stelling met een lastig verdedigbare pion op d6. Toch wist Alex deze zwakke broeder te ruilen en leek de stelling te houden. Maar de zwarte paarden hadden het lastig tegen de loper en het paard van Jaco en uiteindelijk gingen er voor Alex toch pionnen verloren en daarmee de partij.

Joop Beijersbergen begon goed tegen de man uit Voorschoten; Ronald van Vleuten. Met wit kwam Joop overwegend te staan na een Scandinavische opening. Ronald verdedigde zich echter prima en het een na het andere stuk werd geruild. In het resterende toreneindspel probeerde Joop ijzer met handen te breken in plaats van te berusten in remise. De bekende deksel op de neus was het resultaat; het pionneneindspel ging verloren.

De partij waar het om draaide voor de 1e plaats was die tussen Rachid Schrik en André Wagner. Met een half punt achterstand op de afwezige Timo, moest Rachid winnen om de titel te bemachtigen. Hierin slaagde Rachid met vlag en wimpel. Na de openingsfase was het centrum voor Rachid, die hierna de zwarte koning bedreigde met zijn zware stukken. André moest uiteindelijk zijn dame geven tegen een toren, een loper en een pion. Op zich voldoende compensatie, maar in de volgende fase laveerde Rachid met zijn dame en toren behendig tegen de vijandelijke torens en de loper. Wit bleef de zwarte koning bedreigen en uiteindelijk vielen de zwarte pionnen op de koningsvleugel en was het pleit beslecht. Een mooie partij van Rachid die hiermee de verdiende winnaar werd van het open kampioenschap van Wassenaar.

De 1e prijs was dus voor Rachid met 5,5 punt uit 7 wedstrijden.

Timo bleef steken op 5 punten en kreeg de 2e prijs. Gedeelde derde werden Niels en Ronald met 4,5 punt. Van de spelers met een rating onder de 1600, scoorden Alex en Roald beide 3 punten. Op basis van weersstandpunten ging deze prijs naar Alex. Door oudspeler van Wassenaar, Frank Erwich, was een recent verschenen boek van hem, "1001 Chess Excercis for Club Players", ter beschikking gesteld als extra prijs. Deze prijs ging naar Pierre Coste, die in een ongelukkige partij tot tweemaal toe een volle toren weggaf. Tot slot had de voorzitter, Joop Beijersbergen, nog een extra prijs ter beschikking gesteld voor de mooiste partij van het toernooi. De goede fles wijn hiervoor ging naar Timo voor zijn partij tegen Rachid.

Na de prijsuitreiking is er onder het genot van een glaasje en wat hapjes nog nagepraat over het toernooi dat door de aanwezigen als erg leuk en ontspannen werd ervaren. Het is dan ook zeker de bedoeling deze traditie volgend seizoen voort te zetten!

Joop Beijersbergen

Uitslag Ronde 7