Nieuwe Statuten bekrachtigd

De Schaakvereniging “Wassenaar” bestaat al sinds 1925. Bij de oprichting zijn er uiteraard Statuten en een Huishoudelijk Reglement opgesteld, want ook in die tijd diende dat te gebeuren. Vooral door allerlei wetswijzigingen in de loop der tijden is het af en toe nodig de Statuten te herzien. Zo is dat in 1960 voor het eerst gebeurd.

Het bestuur vond dat het nu wel weer eens hoog tijd is om de Statuten aan te passen aan de huidige wetgeving. Daarom hebben wij aangeklopt bij Van Wijk Notarissen in Wassenaar en vonden wij notaris Paul Gorsira bereidt om tegen een alleszins redelijke vergoeding, deze Statutenwijziging wettelijk in orde te brengen. Op 25 oktober heeft de ondertekening van de nieuwe Statuten plaatsgevonden (zie foto), waarna deze naar de Kamer van Koophandel gaan. De tekst kunt u vinden onde het kopje Vereniging / reglementen, en het originele document onder het kopje Vereniging/documenten.

De komende tijd zal ook het Huishoudelijk Reglement worden geactualiseerd, zodat de Schaakvereniging “Wassenaar” weer voldoet aan de wettelijke eisen voor de komende jaren.

Joop met notaris Gorsira van notariskantoor van Wijk te Wassenaar.