Schaken in de Bieb

Zoals een aantal van jullie al wisten, ben ik met een aantal andere Wassenaarders, op vrijdagmiddag aktief in de Bibliotheek in de Langstraat. Sedert voorjaar 2015, zijn we begonnen, met het aanbieden van schaak, bridge, en andere spellen. Om vooral de oudere Wassenaarders in staat te stellen, in een prettige omgeving, zich te vertreden en zo de sleur, en vooral eventueel sociaal isolement buiten de deur te houden.

Wat dit betekent voor de schaakclub, is dat wij op een positieve manier een bijdrage leveren aan de Wassenaarse gemeenschap. Waardoor er ook weer leden bij zijn gekomen, via de bekendheid die dit geeft aan onze club.

Precies zoals gebeurd is gedurende de afgelopen winter, waar wij als club twee middagen per week schaak hebben aangeboden tijdens de gezamelijke Wassenaarse inspanningen, voor de hier verblijvende vluchtelingen in de Messiaskerk.

Als het zo is dat u binnenloopt op een vrijdagmiddag mag u er vanuit gaan dat juist uw aanwezigheid, al is het maar af en toe, er juist aan bijdraagt om ons doel, het wegnemen van sociaal isolement van ouderen, te bereiken. Juist de afwisseling die u brengt door, een potje te schaken, bridgen of dergelijk, zorgt ervoor dat er kleur aan hun middag wordt gegeven.

Dank, dat ik dit onderwerp onder uw aandacht mocht brengen,

Met vriendelijk groet,
Gert Helfferich